Voor Mantelzorgers

De pas die er toe doet

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u samen met de zorgontvanger de mantelzorgwaardering aanvragen. Een persoonlijke blijk van waardering voor uw onvoorwaardelijke inzet als mantelzorger.

Wanneer komt u in aanmerking?

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. De zorg voor naaste(n) is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw chronisch zieke partner of uw kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dan bent u mantelzorger en verdient dit beetje extra waardering. Het verlenen van gebruikelijk zorg, zoals de opvoeding van een kind, valt niet onder mantelzorg. Per zorgvrager komen maximaal twee mantelzorgers in aanmerking voor de waardering vanuit de gemeente.

lady eating

Mantelzorg ondersteuning Carinova

Heeft u nog vragen of wilt u met een medewerker spreken? Geen probleem, voor vragen over de Mantelzorg Deventer bel u met onze helpdesk via 088 538 70 70 of stuur een mailtje naar [email protected]. Heeft u een andere vraag, neem dan contact op met telefoonnummer: 0570 518 185.

Scroll naar top